Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

АСЕМ САЛЛЮМ

УДК 725.7.71

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕР’ЄРІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ СИРІЇ

(НА ПРИКЛАДІ ДАМАСКУ)

18.00.02 – «Архітектура будівель і споруд»

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата архітектури

Київ – 2008


ЗАГАЛЬНА Черта РОБОТИ

Сирійська Арабська Республіка (САР) – країна з давньою історією, власною своєрідною культурою та багатовіковими традиціями. Вигіденьке стратегічне розташування території – країна Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат розташована на межі Азії, Африки, Європи – давало великі можливості для економічного розвитку. Внаслідок завойовницьких війн її кордони постійно змінювалися, найбільш тривалими (понад 400 років) були кордони Аль-Шама – так називалася Сирія під час турецького ярма, туди входили сучасні Сирія, Палестина, Ліван, Йорданія. Сирія – країна стародавніх міст, багатих унікальними пам’ятками архітектури світового значення Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат, коріння цієї країни сягає у сиву давнину.

Актуальність теми. Формування регіону у даний час значно змінило свій традиційний напрямок, особливо вплинули європейські архітектори, які не достатньо врахували особливості регіону. В итогі цього більшість міст змінили свій традиційний східний образ. Зокрема, Дамаск, який є найстарішою з існуючих столиць (5000 р Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат.), яка зберегла чудові зразки класичного арабського мі100 і, по суті, є оглядовою книгою еволюції людської цивілізації. На прикладі Дамаску можна побачити, що у процесі економічного та політичного розвитку країни активізувалася сфера обслуговування і торгівлі. Зокрема, все більше проектується та будується підприємств харчування, в основному це комфортабельні підприємства, розраховані на Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат багаті верстви населення, запроектовані у європейському стилі, який не враховує ані східних традицій, ані, скажімо, сирійського колориту та своєрідності звичаїв. Внаслідок цього існує певний розрив між традиційною архітектурою та сучасним будівництвом, оскільки проектування здійснюється лише з урахуванням локальної ситуації, поза методологічним зв’язком з основними етапами проектування підприємств харчування.

Як Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат і всі східні мі100, Дамаск має нову та стару частини. Стара частина Дамаску огороджена кріпосною стіною, що добре збереглася до наших днів. Здесь багато стародавніх та історичних будівель, що вціліли завдяки пильному нагляду сирійських державних органів від руйнування чи перебудови старенького мі100, а також, слід відмітити особливу любов і Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат повагу сирійського народу до своєї національної спадщини. Нові райони Дамаска своїми сучасними будовами зайняли великі масиви на північ, захід і південь від стін старої частини мі100.

Так, на території старенького мі100 організувалось багато підприємств харчування, які не змінили свого вигляду протягом багатьох років, вони зберегли не Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат лише звичаї та традиційну кухню, а й є пам'ятками архітектури, які зберігають стародавні візерунки та орнаменти, історію і традицію сирійського народу.

Разом з тим, як показав аналіз вітчизняних наукових розробок і діяльності проектних організацій, питання формування внутрішніх просторів підприємств харчування у Сирії на сучасному етапі з позиції подальшого Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат врахування традиційних особливостей поки ще не стали предметом дослідження та потребують детализированного вивчення. Проектування підприємств харчування з використанням традиційних особливостей здійснюється до сьогодні інтуїтивно, оскільки по даному питанню не існує будь-яких нормативних документів.

Головний шлях до вирішення цього завдання – це, перш за все, врахування уставлених національних традицій і Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат звичаїв, а також використання елементів національної архітектури та стилістичного напрямку в інтер’єрі при проектуванні сучасного підприємства харчування у традиційному стилі. При проектуванні підприємства харчування постає також завдання про збереження національної своєрідності архітектури Сирії, її індивідуальності та неповторності.

Найважливішу роль у формуванні інтер’єра у традиційному стилі і архітектурно Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат-планувальному рішенні підприємств харчування посідає національна особливість і консервативність традицій цього регіону. Також важливо знати, що інтер’єр у традиційному стилі – це не просто набір традиційних елементів, а дуже глибока за розумінням стародавня філософія, в якій кожен елемент інтер’єра має своє значення і трактування, а також своє місце Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат призначення.

Питання про збереження історії, культури, народних традицій в архітектурі країн Слету дуже важливе на сьогодні. Зокрема, об’єкти підприємств харчування необхідно проектувати з урахуванням традиційних особливостей регіону. Ряд специфічних властивостей і разумов, притаманних цій країні, потребують проведення відповідного наукового дослідження.

Великі комплексні дослідження у рамках проектування громадських будівель Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат, зокрема підприємств харчування, неодноразово підіймалися вченими з інших країн. До их належать наукові дослідження та публікації вчених із країн колишнього Радянського Союзу, як у працях Аграновського Є.Д., Аладова В.Н., Багмута С.І., Бердичевського В.Х., Гілілова І.М., Дмітрієва Б.В., Карсекіна В.І., Кільне Т.Л., Клікіча Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат М.О., Уреньова В.П., Черепахіної А.М. та ін. порушуються питання про комплексне проектування підприємств харчування. Серед праць, у яких розкриваються окремі питання дослідження, слід відзначити праці таких вчених, як Алексєєва С., Аносової М.М., Борисовського Г.Б., Баришнікова А.П., Воронець Л.А., Денніке Б.П., Жоголя Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат Л.Є., Лініна І.В., Ліфанової Р.Ф., Степанова М.М., Снєжко В.В., Чхартішвілі М.К., Шпари П.Є. та інших.

Також на розроблення теми вплинули праці з загальнотеоретичних заморочек розвитку сучасної архітектури громадських будівель відомих вчених-архітекторів: Абизова В.А., Адамовича В.В., Бархіна Б.Г., Єжова В Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат.І., Ковальського Л.М., Куцевича В.В., Савченка В.В., Соченко В.І. та інших; теоретичною базою у напрямку організації внутрішніх просторів громадських будівель є праці Ємельянової М.Д., Новикової О.Б., Пономарьової О.С., Раннєва В.Р., Чубарєва Ф.Є. та інших.

У дослідженні також використані Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат історичні та культурологічні праці Ахмедова В.М., Боброва В.О., Вавілова В.В., Вороніної В.Л., Дружиніної А.О., Ланда Р.Г., Родіна Л.Є., Сазонова О.О., Прошина М.І., Тьомкіна Г.Є. та ін.

При проведенні дослідження використані матеріали із робіт архітекторів із країн Західної Європи: Ароніна Д Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат.В., Барабан Р., Гоук С, Жозефа Ф., Лемме Ф., Лоусона Ф., Паро А., Піпера Г., Рохача М., Сатонна Т., Стармера А. та інших. Також використані дослідження з заморочек національного в архітектурі представників арабських країн Близького Слету таких, як Дауд А., Дауд Ф.А., Хейдар К., Фатхі Х., Бегнесі Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат А., Салькині М., Акіль М.А., Малла М.З., Махмуд С.Ю., Насіф Маккі М.Г., Файсал А.А.-Д. та ін.

У наукових працях сирійських архітекторів проблеми формування архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування не порушувалися. Так, наприклад, у дисертації Насіф Маккі Мохамад Ганем «Принципы связи формы и материала Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат в архитектуре штатских построек Сирии» (на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури, Київ, 1993 р.) досвід проектування підприємств харчування не розглядається у повному обсязі; а дослідження Файсал Ахмад Аль-Дайрі у дисертації «Архитектура публичных построек Сирии периода независимости» (на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури, Одеса, 1992 р.) присвячено вужчій темі та не Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат охоплюють особливостей формування архітектурно-планувальної організації внутрішніх просторів підприємств харчування в Сирії, що робить це питання актуальним.

Останнім часом загальне прагнення до європейської культури зачепило й архітектуру Сирії, тому виникла потреба у збереженні національної своєрідності та принципів при проектуванні підприємств харчування, які повинні бути розглянуті в рамках дослідження, подібного до Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат цього. У цій науково-дослідній боті вперше зроблено спробу виявити особливості архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії та виробити основні принципи їх проектування з урахуванням національних особливостей.

Зважаючи на вище сказане, актуальність теми ґрунтується на недостатній вивченості питань архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії.

Зв Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат'язок роботи з науковими програмами. Це дослідження пов’язано з одним із основних напрямків наукової діяльності кафедри дизайну архітектурного середовища у Київському національному університеті будівництва і архітектури "Дизайн спеціалізованого і промислового середовища". Також бота пов’язана з указом президента Сирійської Арабської Республіки "Про збереження культурної спадщини Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат країни"- наказ /826/м.т., від 27 серпня 1996 року, доповнення.

Мета дослідження: визначення основних принципів і прийомів архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування з урахуванням традиційних особливостей Сирії на прикладі Дамаску. Розроблення методичних рекомендацій та пропозицій щодо формування інтер’єрів підприємств харчування з використанням елементів національних форм, будівельних традицій та місцевих матеріалів Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат зі збереженням сирійського колориту, звичаїв, стародавніх візерунків, які відповідають природно-кліматичним, соціально-демографічним, національно-культурним особливостям.

Для досягнення мети дослідження вирішуються наступні завдання:

- провести аналіз і розробити класифікацію існуючих підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску;

- дослідити особливості архітектурно-планувальної організації підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, виявити принципи Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат і прийоми їх формування;;

- розкрити специфіку формування інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску і сформулювати принципи і прийоми художньо-декоративної організації внутрішніх просторів підприємств харчування;

- проаналізувати основні фактори, які впливають на формування підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску;

- сформулювати основи просторової організації підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат з урахуванням національних сирійських традицій і філософії;

- розглянути особливості предметно-просторової організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, розробити принципи підбору і прийоми розміщення;

Об’єктом дослідження виступають інтер’єри підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску.

Предметом дослідження виступає архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат харчування Сирії на прикладі Дамаску.

Дослідження проводиться в межах, визначених у меті і завданнях та охоплюють архітектурно-планувальну, художньо-декоративну організацію інтер’єрів існуючих підприємств харчування Сирії на території Дамаску.

Методи дослідження:

- вивчення і аналіз вітчизняної і закордонної практики проектування, будівництва та експлуатації підприємств харчування, літературних, нормативних і науково-дослідних робіт Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат, які стосуються теми дослідження;

- проведення натурних обстежень існуючих підприємств харчування Дамаска та аналіз архітектурно-планувальних рішень, обладнання;

- експериментальне проектування, що позволить перевірити правильність теоретичних пропозицій создателя;

- способ графоаналітичного та об’ємного моделювання архітектурно-планувальних рішень.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

- розроблено загальну класифікацію підприємств харчування Сирії, також визначено Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат нові типи підприємств харчування, притаманні тільки цьому регіону;

- вперше комплексно розглянуто архітектурно-планувальну організацію підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, визначено регіональні особливості планувальних схем обідніх залів;

- виявлено специфіку формування інтер’єрів підприємств харчування Сирії на базі урахування культурно-національних особливостей регіону;

- викладено особливості предметно-просторового наповнення Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат обідніх залів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, представлено принципи підбору та прийоми розміщення, запропоновано номенклатуру меблевого обладнання обідніх залів;

- сформульовано принципи та прийоми об’ємно-планувальної і художньо-декоративної організації підприємств харчування Сирії.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання їх у подальшому вивчені проблеми архітектурно-планувальної організації Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат підприємств харчування Сирії; у практиці проектування сучасних підприємств харчування в Сирії. Пропозиції щодо проектування підприємств харчування також можуть бути включені до нормативних документів з проектування громадських будівель; використані у розробці рекомендацій для проектувальників; у навчальному процесі.

Впровадження итогів дослідження здійснювалося шляхом використання методичних положень роботи у курсовому (весняні семестри Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат 4-го курсу 2004-2005 рр.) та дипломному проектуванні (у колдуністерському і бакалаврському проектах 2004-2005 рр.) на кафедрі дизайну архітектурного середовища у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Також основні висновки і рекомендації роботи застосовані в реальному проектуванні підприємств харчування.

Апробація итогів дисертації . Основні результати роботи доповідались і були схвалені на міжнародних Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат конференціях «Молода мистецька наука України, V електронна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, колдуністрантів, студентів» (Харків,2003) і «Дизайн освіта 2005: тенденції розвитку та інтеграція в європейський освітній простір» (Харків,2005), на конференції молодих учених «Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: Архітектура та будівництво України в нових соціально-економічних умовах» (КиївЗНДІЕП, 2004), на 64, 65, 66, 67 науково-практичних Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури у 2003-2006 рр., на 1 науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів Київського національного університету будівництва і архітектури у 2007р..

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані в 8 статтях у наукових фахових виданнях, 2 тезах до конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з текстової Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат частини, що включає вступ, три розділи, висновки по розділах і загальні висновки, викладених на 125 сторінках, переліку використаних джерел (115 позицій бібліографії), ілюстрацій (41 рисунків), 15 таблиць, 3 додатки на 15 сторінках.


ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено зв'язок роботи з науковими програмами, сформульовано мету, задачі і методи дослідження, визначені Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат наукові результати роботи, її практичне значення і впровадження итогів.

Розділ І. Аналіз основних положень і розгляд досвіду формування підприємств харчування. Сирія – країна стародавньої історії з власною своєрідною культурою та багатовіковими традиціями. Її сміливо можна назвати районом стародавньої самобутньої культури, багатої на пам’ятки архітектури та мистецтва найрізноманітніших епох.

На основі Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат аналізу ряду існуючих підприємств харчування Сирії розроблено загальну класифікацію підприємств харчування за місткістю, асортиментом продукції, розміщенням у структурі мі100, а також за призначенням: за місткістю підприємства харчування поділяються на заклади: не достаточної (20-100), середньої (101-400) та великої (401-1000) місткості; за асортиментом продукції, що виготовляється, існують підприємства харчування: загального та спеціалізованого призначення; за розміщенням Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат у структурі мі100 поділяються на підприємства харчування у старенькому та новенькому місті, а також підприємства харчування, розташовані поза містом; за контингентом відвідувачів поділяються на підприємства харчування загального та обмеженого відвідування.

Внаслідок аналізу існуючих підприємств харчування Сирії були визначені основні типи підприємств харчування, перш за все, це кафе, які в Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат свою чергу поділяються на універсальні, національні, спеціалізовані; по-друге, це бари, які також складаються із музичних, для чоловіків, диско; по-третє, це ресторани, які в свою чергу бувають традиційного, європейського, заміського типу. Також з’ясувалося, що наглядним прикладом традиційних архітектурно-планувальних рішень та інтер’єрів є лише два типи підприємств Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат харчування, а саме: кафе та ресторани старенького і нового мі100, оскільки вони частіше виступають носіями традиційної національної культури.

Аналіз матеріально-технічної бази показав, що існують відокремлені, вбудовані та перепрофільовані типи підприємств харчування. При цьому для старенького мі100 перепрофільований тип являється основним. Нове мі100 має можливість будування відокремленого Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат і вбудованого типів підприємств харчування. Були визначені основні групи приміщень, які є вирішальними при визначені архітектурно-планувальної схеми підприємства харчування – торгівельні і виробничі. Аналіз їх взаєморозміщення привів до висновку, що по архітектурно-планувальному рішенню підприємства харчування підрозділяються на односторонні, кутові, центричні, комбіновані. Визначено, що найбільш вигідними архітектурно-планувальними Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат схемами виступають комбінована і центрична, так, як існує добрий взаємозв’язок виробничих і торгівельних приміщень.

Так, як торгівельна група приміщень складає базу підприємства харчування були визначені планувальні схеми обідніх залів, враховуючи регіональні особливості проектування, такі, як комбінована, лінійна, домінантна, багатоярусна.

У итогі вивчення художньо-декоративної організації інтер’єрів підприємств харчування старенького Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат мі100 з'ясувалося, що існує п’ять типів вирішення стін: тричастинна, двочастинна, декорована деревиною, роздіелена на дві частини з ліпниною, викладена природним каменем смугами різних кольорів (рис. 1). У підприємствах харчування нового мі100 визначили чотири типи оформлення стін: імітація традиційних типів, стилізація, євростиль і пофарбування. Також у итогі аналізу було визначено Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат сім типів оформлення стель у ресторанах старенького мі100: несучі дерев'яні балки з необробленої деревини, декорування стелі різьбленою деревиною з інкрустацією перламутром і ажямі, використання сонцезахисного і загартованого скла, декорування стелі гіпсовою ліпниною, декорування стель металевими елементами, натяжні стелі (навіси) з щільної тканини. Визначено сім типів Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат оформлення стель у ресторанах нового мі100: дерев’яними опорами з необробленої деревини, конструктивними дерев’яними опорами прямокутної форми, підвісні стелі, натяжні стелі, стеля декорована дерев’яними дощечками з набивним геометричним та рослинним візерунком, у атрімозгах – використання сонцезахисного та загартованого скла, склепінчасті стелі. Визначили існування чотирьох типів вирішення підлоги підприємств харчування у старенькому Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат місті: мозаїчний мармуровий, з природного каменя, мармурово-плитковий з керамічної плитки з малюнком. Також – чотири типи вирішення підлоги підприємств харчування у новенькому місті: мармурова мозаїка, основою якої є геометричний візерунок, мармурові плити значних розмірів, керамічна плитка величавых розмірів, керамічна плитка з малюнком або візерунком.

Встановлено, що орнамент Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат бере свій початок розвитку з давніх часів і має довгий шлях свого еволюціонування. Він є одним з найголовніших елементів традиційної архітектури Сирії, зокрема, одним із визначальних традиційних засобів декоративно-художнього оформлення, без якого не обходиться жоден елемент інтер’єра залів підприємств харчування Сирії. За типом малюнка він поділяється на геометричний, рослинний Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат, епіграфічний та сталактитовий орнамент, а за технікою виконання на різьблений, керамічний, розписний орнамент. Вітраж і техніка інкрустації також відіграють важливу роль в естетичній організації внутрішнього простору підприємств харчування.

Розділ ІІ. Основи формування внутрішніх просторів підприємств харчування. Розгляд природно-кліматичних особливостей даного району з дуже різноманітним кліматом Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат, що зумовлено різкою зміною ландшафту, показав, що територію району варто розділити на чотири основні зони: прибережну, гірську, внутрішню рівнинну, сирійську пустелю. Визначено, що для досягнення повного комфорту та сприятливого мікроклімату у приміщеннях підприємств харчування слід враховувати ряд факторів, таких як інсоляція, сонячна радіація, коливання температур, високий вміст у повітрі Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат пилу та піщаних частинок, низька вологість. Архітектурними засобами поліпшити мікроклімат можливо за допомогою сонцезахисту фасадів від перегрівання: застосування сонцезахисних решіток (араб. мешрабіє), жалюзі, озеленення, обводнення приміщень, а також необхідно використовувати традиційний спосіб покращення мікроклімату – малкоф. Архітектурний об’єм будівлі та її архітектурно-планувальне рішення безпосередньо залежать від всеохватывающего врахування кліматичних особливостей Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат і місцевих будівельних і оздоблювальних матеріалів. Доцільно при проектуванні громадських будівель використовувати замкнуту композицію побудови внутрішнього подвір'я, враховуючи сухий спекотний клімат району.

Аналіз соціально-демографічних особливостей показав, що в регіоні переважають великі сім’ї, зокрема, це впливає на параметри приміщень обідніх залів, на кількість посадочних місць Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат в их, а також на геометричні розміри обладнання. Встановлено, що підприємства харчування Сирії бажано проектувати з великою площею забудови та місткості обідніх залів, оскільки переважно сирійці приходять до ресторану усією сім’єю (від 8 осіб і більше).

Важливе значення має культурно-національна традиція народу виїжджати сім’ями на природу, що стало Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат поштовхом до формування інтер’єрів підприємств харчування з максимальним наближенням до природного середовища за допомогою використання природних матеріалів і озеленення. Виходячи з того, що інтер’єр у традиційному стилі – це дуже глибока за змістом стародавня сирійська філософія, у якій кожен елемент і колір мають своє пояснення і трактування, яке пов Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат’язане з легендами та міфами, релігією і з такою давньою наукою, як нумерологія. Визначено, що найважливіші кольори у стародавній сирійській архітектурі чорний, білий, червоний, золотий, срібний, зелений, бірюзовий є основою для оформлення інтер’єрів будівель Сирії в тому числі і підприємств харчування. Також визначено значення чисел у сирійській Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат філософії (від 1 до 9) і їх зв'язок з інтер’єром; також визначено значення форми у стародавній архітектурі (круг, куля, квадрат, куб, колона, мукарнасат). Виявилося, що у стародавній сирійській філософії пряма залежність простежується між кольором, числами, орнаментом і формою в архітектурі. Знання традицій цього регіону, його зодчества, побуту, релігійності, архітектурних Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат і художніх традиційних елементів, традиційних матеріалів, філософії та легенди цього народу складають базу інтер’єра з урахуванням традиційних особливостей Сирії.

Суттєвий вплив на формування інтер’єра підприємств харчування, також його естетичний рівень, якість комфорту і зручності мають меблі та їх декоративне вирішення: столи, стільці, дивани, крісла та барна Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат стійка, а також традиційні меблі, такі як мастабе або столики для кави. Визначено, що у підприємствах харчування старенького мі100 використовують меблі, зроблені у національних традиціях з використанням різьблення та інкрустації з цінних порід деревини та перламутру. У новенькому місті меблі обідніх залів вирізняються більш спрощеною формою та технікою виконання, легкістю Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат і достатньою міцністю. Розроблена номенклатура меблевого обладнання за геометричними розмірами, методом декорування, типами меблевого обладнання обідніх залів.

З метою покращення мікроклімату і утворення додаткового естетичного впливу при вирішенні внутрішніх просторів підприємств харчування Сирії з’являється необхідність розміщення аква джерела. Вони бувають кількох видів: басейни, фонтани, різні питні фонтанчики Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат і навіть водоспади, як великі, так і менших розмірів. За формою вони можуть бути у вигляді: прямокутника, восьмигранника, восьмигранної зірки, а також у вигляді квітки, у вигляді фонтану з нішейку. Також, з точки зору сирійських традицій і філософії озеленення являється дуже важливим елементом інтер’єру, це необхідний елемент для створення рационального мікроклімату Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат в приміщеннях підприємств харчування Сирії. Визначено, що в обідніх залах підприємств харчування Сирії розміщується як природне, так і штучне озеленення.

Як показав аналіз, підприємства харчування Сирії мають природне та штучне освітлення. Існує кілька варіантів штучного освітлення: загальне та місцеве, частіше за все їх комбінують. Також карнизне, декоративне освітлення Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат, світлові стелі та освітлення окремих елементів. Визначено прийоми розміщення освітлювальних приладів в обідніх залах: стельовий – розміщення освітлювального приладу на площині стелі; настінний – розміщення освітлювального приладу на площині огороджуючих конструкцій; настільний – розміщення освітлювального приладу на площині обіднього столу; напільний – розміщення освітлювального приладу на площині підлоги. Штучне освітлення є Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат важливим елементом при створенні інтер’єрів у підприємствах харчування Сирії, оскільки більшість відвідувачів буває у их переважно у вечірній час, враховуючи спекотний клімат.

Розділ ІІІ. Принципи та прийоми формування інтер’єрів підприємств харчування. Проектування підприємств харчування на сучасному етапі з урахуванням традиційних особливостей Сирії – це складний процес, який потребує особливого розгляду Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат.

Запропоновано принципи архітектурно-планувальної організації підприємств харчування Сирії:

- принцип централізації внутрішнього подвір'я – полягає в архітектурно-просторовій композиції, навколо основного елементу - внутрішнього подвір'я, який розташований у центрі.

- айванний принцип – складається з того, що характерний елемент традиційної архітектури Сирії айван, 100є основою архітектурно-планувального рішення підприємства харчування (рис Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат. 2).

- принцип національної знакової асоціативності – використання комплексу характерних для сирійської архітектури форм, а саме арочні конструкції, купол, тераси, традиційні сонцезахисні пристрої та вентиляційні пристрої.

- принцип обґрунтованого новшества. Цей принцип набув широкого застосування у сучасних підприємствах харчування, в яких композиція архітектурно-планувальної схеми не дотримується традиційної спрямованості, при цьому, об’ємно Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат-просторова композиція повністю відповідає їй.

Елементи традиційної архітектури такі, яквнутрішнє подвір’я, тераси, арочні конструкції, купол, сонцезахисні пристрої, айван являються характерною особливістю сирійської архітектури. Надані рекомендації по їх використанню при проектуванні визначених принципів архітектурно-планувальної організації підприємств харчування.

Визначено основні прийоми організації одноповерхових і багатоповерхових обідніх залів Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат, які рекомендуються при сучасному будівництві і проектуванні підприємств харчування. Прийоми організації одноповерхових обідніх залів такі: зальний і багатозальний. Прийоми організації багатоповерхових обідніх залів: атріумний, айванний, багатозальний та багаторівневий. Надані рекомендації щодо прийомів формування обідніх залів з урахуванням принципів архітектурно-планувальної організації підприємств харчування.

Сформульовано принципи художньо-декоративного вирішення внутрішніх Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат просторів підприємств харчування:

- принцип пріоритетного збереження історичної спадщини. Цей принцип базується на засадах закону Сирійської Арабської Республіки про збереження культурної спадщини країни, і поширюється тільки на території старенького мі100. Важливо зберегти всі принципи та прийоми традиційного декорування інтер’єра. Такі елементи традиційної архітектури як: площинні (орнамент, мозаїка, смуги на стіні, вітражі), та Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат об’ємні (арки, ніші, колони, мукарнасат, ажями, фонтан, озеленення);

- принцип узгодженої орнаментації інтер’єра полягає в тому, як і де, і який орнамент може бути використаний. Орнамент буває рослинним, геометричним, епіграфічним, сталактитовим. Візерунок як елемент орнаменту є дуже важливим з точки зору стародавньої сирійської філософії, яка має значення для Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат кожного символу. Рекомендується прикрашати орнаментом такі традиційні елементи, як фонтан, колони, меблі, двері, вікна. Надано рекомендації щодо застосування орнаментів в інтер’єрі підприємств харчування. Геометричний і рослинний орнаменти можливо повсюдно застосувати, епіграфічний і сталактитовий орнамент – вибірково у спеціальних місцях;

- принцип утворення цілісного ідейно вираженого простору. В основі цього принципу Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат лежить вміння слідувати одній ідейній тематиці при оформленні інтер’єра за допомогою певних традиційних елементів, таких як арки, колони, смуги на стіні, орнаменти, вітражі, фонтани, ніші, ажямі та мукарнасат;

- принцип світло-кольорової комфортності полягає у вирішенні кольорової і світлової схеми як 1-го елементу організації внутрішніх просторів Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат підприємств харчування. Рекомендується застосування якомога більше природного освітлення обідніх залів через світлові прорізи, також для підкреслення виразності інтер’єра рекомендується застосування штучного освітлення. Надано рекомендації щодо кольорової гами, з точки зору значення кольорів у стародавній сирійській філософії. Слід відзначити, що традиційний елемент такий, як смуги на стіні вирізняються особливістю Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат кольорової гами, яка полягає в тому, що повинно бути три смуги світлого тону, наприклад, білого, бежевого, і чотири смуги, обов’язково, чорного кольору, це стародавня традиція якої треба дотримуватись.

Визначені наступні принципи підбору меблевого обладнання.

Принцип єдності різномаїття полягає у можливості застосування одразу декількох різних прийомів розміщення мебельного обладнання в підприємстві харчування Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат за умови, що у ньому налічується більше 1-го обіднього залу.

Принцип синтезу архітектурно-планувального рішення та предметно-просторового наповнення – комплексне вирішення організації внутрішнього простору обідніх залів підприємств харчування. Врахування форми плану залу, площі та місткості, пропорцій приміщення, а також спеціалізації підприємства харчування і стилістичної спрямованості інтер’єра, так Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат як тема традиційного інтер’єра виновата простежуватися не лише в оформленні стін, підлоги, стелі, а й у предметному наповненні залів, у синтезі всіх складових інтер’єра.

Принцип всеохватывающего обладнання інтер’єрів полягає у правильному підборі з урахуванням художньо-декоративного оформлення обіднього залу всіх складових предметно-просторового наповнення підприємства харчування.

Для Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат різних приміщень (внутрішнього подвір’я, айвана, залу) були сформовані основні прийоми розміщення меблевого обладнання.

У внутрішньому подвір’ї пропонуються такі прийоми розміщення меблевого обладнання: сонячних променів – столи в залі розміщуються навколо фонтана формуючи промені; централізації фонтана – обідні столи розміщені таким чином, щоб композиційним центром інтер’єра був Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат фонтан; заповнення – обідні столи виступають заповнюючим елементом площі обіднього зала.

В айвані рекомендуються такі прийоми розміщення меблевого обладнання: традиційний – перетворення мастабе, яка є традиційним елементом приміщення айван, у дивани, розташовані по периметру кімнати; переваги – розміщення меблів у айвані таким чином, щоб за центральною віссю приміщення розміщувався величавый обідній стіл – головний Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат, а інші маленькі столи встановлюються приставленими до стіни; сімейний (для малеханького приміщення) – розміщується один величавый обідній стіл; барний – поєднує у собі дві функції приміщення, такі як обідній зал і бар; заповнення – полягає у використанні обідніх столів в якості заповнювача зала, з метою наибольшего збільшення кількості посадочних місць у підприємствах Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат харчування.

У залах доцільно використовувати прийом окремості – розміщення 1-го стола у приміщенні обіднього зала; прийом каа, если зал візуально розділений на два приміщення. В одному залі розміщуються дивани по периметру приміщення, а в другому окремі обідні столи, також розміщується фонтан; барний – у приміщенні розміщується, крім обідніх столів Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат, барна стійка; диванний – дивани за цим прийомом розміщені таким чином, що вони беруть участь у планувальній структурі зала; кальянний – розміщення у приміщенні зручних диванчиків за всім периметром кімнати та малеханьких, але високих столиків для кави та чаю; заповнення – обідні столи служать елементом для кількісного заповнення обіднього залу.

Надано рекомендації щодо розташування Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат меблевого обладнання у приміщеннях обідніх залів з урахуванням їх форм і габаритів.

Сформовано основні прийоми розміщення водойм: центричний – розміщення фонтана в композиційному центрі обіднього залу; кутовий – розміщення фонтанів між двома площинами стіни; пристінний – розміщення водойм у площині стіни. Надані рекомендації по їх застосуванню в інтер’єрах обідніх залів підприємств харчування Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат.

Визначено основні прийоми розміщення озеленення: настінний – розміщення озеленення на стінах у спеціальних пристроях; комунікаційний – вздовж сходової клітини у декоративних спеціальних жолобках; консольний – на балконі або парапеті другого поверху; садовий – організація зимових садів або мінікуточків природи; розподільний – розміщення озеленення між столами яке створює атмосферу затишку для відвідувачів; стельовий – у спеціальному Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат устаткуванні підвішене до стелі.

Сформовані два основних принципи підбору освітлювальних приладів для організації освітлення в обідніх залах підприємств харчування: традиційний принцип, де використовуються світильники та люстри у традиційному сирійському стилі, а також принцип поєднання, де відбувається підбір комплекту усіх освітлювальних приладів в єдиному оформленні. Надані рекомендації по Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат застосуванню освітлювальних приладів для організації освітлення в обідніх залах підприємств харчування з урахуванням традиційних особливостей.


ВИСНОВКИ

Проведене дослідження з формування архітектурно-планувальної організації інтер’єра підприємств громадського харчування Сирії засвідчило необхідність і можливість їх проектування з урахуванням традиційних особливостей, це підтверджується аналізом численних прикладів підприємств харчування. Вивчення та систематизація Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат особливостей формування архітектури підприємств харчування у сучасній Сирії продиктувало основні принципи їх проектування, користуючись якими можна творчо застосувати виявлену під час дослідження систему традиційних планувальних схем, елементів і художньо-декоративних рішень, які є притаманними лише Сирії.

Результати цієї роботи та практичне значення, таким чином, зводяться до наступного:

1. Комплексні дослідження позволили розробити Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат загальну класифікацію підприємств харчування Сирії за місткістю, асортиментом продукції, розміщенням у структурі мі100, а також за призначенням. Визначені основні типи підприємств харчування, притаманні тільки цьому регіону, а саме – кафе: універсальні, національні, спеціалізовані; бари: музичні, для чоловіків, диско; ресторани: традиційні, європейського типу, заміські. Внаслідок аналізу з'ясувалося, що носіями ідеї Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат традиційного архітектурно-планувального вирішення інтер’єра виступають кафе та ресторани старенького та нового мі100.

2. Аналіз матеріально-технічної бази показав існування у старенькому місті: перепрофільованих, у новенькому – вбудованих та відокремлених, у позаміських – окремо розташованих типів підприємств харчування, притаманних даному регіону. Визначені планувальні схеми обідніх залів, в яких враховані Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат регіональні особливості проектування, а саме: комбінована, багаторівнева, лінійна, домінантна.

3. У итогі вивчення художньо-декоративного рішення інтер’єрів існуючих підприємств харчування Сирії старенького та нового мі100 визначені основні типи оформлення стін, підлоги та стелі. Встановлено, що орнамент є одним з найголовніших традиційних засобів декоративно-художнього оформлення стін, стелі, підлоги, предметно-просторового Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат наповнення. Він поділяється за типом малюнка, а також за технікою виконання.

4. З’ясовано, що для досягнення сприятливого мікроклімату в приміщеннях необхідно застосовувати сонцезахист фасадів від перегріву: застосування сонцезахисних решіток (араб. мешрабіє), жалюзі, озеленення, обводнення приміщень, а також необхідно використовувати традиційний спосіб покращення мікроклімату – малкоф.

5. Аналіз культурно-національних особливостей регіону Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат засвідчив, що знання традицій цього регіону, його зодчества, побуту, релігійності, архітектурних і художніх традиційних елементів, традиційних матеріалів, філософії та легенд цього народу складають базу інтер’єра з урахуванням традиційних особливостей Сирії. Розглянуто зв'язок стародавньої сирійської філософії і інтер’єра, у якому кожен елемент і колір має своє пояснення Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат та трактування, яке пов’язано і з легендами та міфами, релігією та нумерологією. Визначено, що у стародавній сирійській філософії пряма залежність простежується між кольором, числами, орнаментом і формою в архітектурі.

6. Особливості наповнення предметно-просторового середовища інтер’єрів підприємств харчування Сирії полягають у необхідності використання:

- меблів, які зроблені Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат у національних традиціях у старенькому місті, а також меблів обідніх залів більш простої форми і техніки виконання у підприємствах харчування нового мі100. Розроблена номенклатура меблевого обладнання за геометричними розмірами, методом декорування, типами меблевого обладнення обідніх залів;

- аква джерела у підприємствах харчування Сирії, які бувають різних видів, також поділяються за формою.

- озеленення, в Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат основному природного, іноді – штучного, можлива комбінація.

7. Визначено, що в підприємствах харчування Сирії є природне і штучне освітлення. Варіанти штучного освітлення: загальне і місцеве, частіше за все їх комбінують, також зустрічаються карнизне, декоративне, освітлення окремих елементів і світлові стелі. Означено прийоми розміщення освітлювальних приладів в обідніх залах підприємств харчування, а Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат саме стельовий, настінний, настільний, напільний.

Запропоновані принципи та прийоми організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії підтверджені прикладами впровадження та можуть бути використані в нормативних документах, рекомендаціях для проектувальників і архітекторів.

8. Сформульовано архітектурно-планувальні принципи формування інтер’єрів підприємств харчування Сирії: принцип централізації внутрішнього подвір'я; айванний принцип Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат; принцип національної знакової асоціативності; принцип обґрунтованого новшества. Надані рекомендації щодо використання елементів традиційної архітектури. Визначено прийоми організації одноповерхових та багатоповерхових обідніх залів. Надані рекомендації щодо прийомів організації обідніх залів відповідно до кожного архітектурно-планувального принципу.

9. Визначені принципи художньо-декоративного вирішення внутрішніх просторів підприємств харчування: пріоритетного збереження історичної спадщини; узгодженої Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат орнаментації інтер’єра; створення цілісного ідейно витриманого простору; світло-кольорової комфортності.

10.Сформовано основні засади підбору та розміщення предметно-просторового наповнення обідніх залів підприємств харчування:

- принципи підбору меблевого обладнання: принцип єдності різномаїття, принцип синтезу архітектурно-планувального рішення та предметно-просторового наповнення; принцип всеохватывающего обладнання інтер’єрів.

- принципи підбору Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат освітлювальних приладів для організації штучного освітлення в обідніх залах підприємств харчування: традиційний принцип і принцип поєднання. Надані рекомендації по застосуванню освітлювальних приладів для організації освітлення у підприємствах харчування з урахуванням традиційних особливостей.

Запропоновані прийоми розміщення меблевого обладнання у приміщеннях підприємств харчування: у внутрішньому подвір’ї, в айвані, у залі. Надані Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат рекомендації щодо розташування меблевого обладнання з урахуванням їх форм і габаритів. Також визначені прийоми розміщення водойм, озеленення в основних приміщеннях підприємств харчування.

Важливо знати, що інтер’єр у традиційному стилі – це не просто набір традиційних елементів, а це дуже глибока за змістом стародавня філософія, в якій кожен елемент інтер’єра Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат має своє значення та трактування, а також своє місце призначення в інтер’єрі підприємств харчування.


Перечень ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. А.М. Саллюм. Архитектурно-исторический очерк компаний публичного питания, классические рестораны восточного арабского средиземноморья// Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск. Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат.– КиївЗДНІЕП, 2003/ - С.52–54.

2. Саллюм Асем Мунир. Культурные традиции формирования интерьеров компаний публичного питания (ПОП) восточного арабского средиземноморья// Молода мистецька наука України. V електронна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, колдуністрантів, студентів. // збірник матеріалів.- Харків: ХДАДМ, 2003. - №5. /- С.70–73.

3. Асем Саллюм, Т.В. Малик. Главные типы компаний публичного питания (ПОП) восточного арабского Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат средиземноморья // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск. Архітектура та будівництво України в нових соціально – економічних умовах. – КиївЗДНІЕП, 2004/ – С.55–60.

4. Саллюм Асем Мунир. Формирование ПОП в критериях сухого горячего климата восточного арабского средиземноморья.// Сборник научных трудов "Региональные задачи архитектуры и градостроительства" Выпуски 7-8 Состояние и перспективы развития // Одесса, ОГАСА. - С.536–540.

5. Саллюм Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат А. Художественно – декоративное решение стенок обеденных залов ресторанов Дамаска// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. за ред. Даниленка В.Я.- Харків: ХДАДМ,2005. - №1. – частина III. – С.91 – 101.

6. Асем Саллюм. Неувязка архитектурно – художественной организации интерьеров обеденных залов ресторанов исторического центра г.Дамаска// Містобудування та територіальне планування Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат: Наук. – техн. збірник. – К., КНУБА, 2005. – Вип. 21. – С.10–18.

7. Асем Саллюм. Структура формирования объемно–планировочного решения компаний публичного питания государств восточного арабского средиземноморья// Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. – К., КНУБА, 2006. – Вип. 24. – С.192–201.

8. Асем Саллюм. Исторические предпосылки появления и развития обычных интерьеров в предприятиях питания Сирии// Містобудування та територіальне планування Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат: наук. – техн. збірник. – К., КНУБА, 2007. – Вип. 28. – С.18–25.

9. Саллюм Асем Мунір. Аналіз та класифікація підприємств громадського харчування східного арабського середземномор’я //Тези доповідей 65-ї науково-практичної конференції. – К.: КНУБА, 2004.- Ч. 1.- С.77–78.

10. Асем Саллюм. Історичні передумови виникнення і розвитку традиційних інтер’єрів в підприємствах харчування Сирії //Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) - реферат КНУБА: Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2007. – С.198armeniya-v-xi-xiv-vekah-referat.html
armirovanie-kladki-i-perekritiya.html
armirovannie-manzheti-dlya-valov.html